1/7
Den Muntre Matros ligger ytterst i havgapet på Aursøya i Mausundvær.
 
Vi tilbyr god mat og drikke, romslig gjestehavn og overnatting.